Google Podcasts – Talk Is Jericho – Classic Album Clash – Stryper “Soldiers Under Command” vs “To Hell With The Devil”

https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly93d3cub21ueWNvbnRlbnQuY29tL2QvcGxheWxpc3QvYTdiMGJkMjctZDc0OC00ZmJlLWFiM2ItYTZmYTAwNDliY2Y2LzBhZjNkOWJjLTZlNGItNGY0Yi1hZDU2LWE4NTAwMDExMjFkNy8yZTk2NmM2MS00NjMxLTQ0YmItYTVmYS1hODUwMDAxMTIxZTUvcG9kY2FzdC5yc3M&episode=NDdmNzg4NzAtNTFjNi00ZGMyLTk3NDMtYWE2YTAwNDBiZDYz